Tunne oikeutesi

Ihmisoikeudet ovat jokaista ihmistä koskevat perusoikeudet, joita tulee noudattaa ihonväriin, uskontoon, sukupuoleen, ikään, kieleen tai asuinpaikkaan katsomatta.

Ihmisoikeuksien peruskivi on vuonna 1948 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa hyväksytty Ihmisoikeuksien julistus. Toinen maailmansota oli juuri päättynyt. Kymmeniä miljoonia ihmisiä oli kuollut ihmiskunnan tuhoisimmassa sodassa. Valtiot halusivat varmistaa, ettei tiettyä kansanryhmää enää vainottaisi samalla tavoin kuin Saksassa juutalaisia. Yhdistyneet kansakunnat perustettiinkin heti sodan jälkeen vuonna 1945 yleisen "ei koskaan enää" -ajatuksen hengessä.

Ihmisoikeussopimukset ovat oikeudellisesti velvoittavia sopimuksia valtioiden välillä. Niissä sopimusvaltiot sitoutuvat turvaamaan tietyt oikeudet omille kansalaisilleen ja myös muille alueellaan oleville ihmisille.

Kuva: Jari Kivelä Tunne oikeutesi

Lapsilla omat oikeudetTakaisin ylös

Erityisen haavoittuvat ihmisryhmät ovat saaneet yleisten ihmisoikeuksien lisäksi omat ihmisoikeussopimuksensa. Näitä erityisryhmiä ovat lapset, naiset, vammaiset, siirtolaiset, pakolaiset ja erilaiset vähemmistöt.

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille alle 18-vuotiaille maailman asukkaille. Niiden mukaan lapsilla on oikeus henkiinjäämiseen, huolenpitoon, kehittymiseen, suojeluun ja osallistumiseen itseään koskevaan päätöksentekoon.

Lapsen oikeuksien sopimuksen ovat hyväksyneet lähes kaikki maailman maat. Se onkin maailman laajimmin sitovasti hyväksytty ihmisoikeussopimus. Lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa vuonna 1989. Suomi hyväksyi sen vuonna 1991.

Sopimuksen mukaan valtiot ovat velvoitettuja kertomaan sopimuksesta niin lapsille kuin aikuisillekin. Valtioiden tulee myös osallistua kansainväliseen yhteistyöhön oikeuksien turvaamiseksi kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille esimerkiksi kehitysmaissa.

Artiklat lyhyestiTakaisin ylös

Lapsen oikeudet lyhennetyssä muodossa


1. Artikla: Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

2. Artikla: Lapsen hyvinvointi ei saa riippua siitä, mistä päin maailmaa hän on kotoisin tai miltä hän näyttää.

3. Artikla: Aikuisten, esimerkiksi valtion, on tehtävä sellaisia päätöksiä, jotka suojelevat lasta.

4. Artikla: Valtioiden pitää toteuttaa nämä artiklat.

5. Artikla: Valtioiden pitää auttaa vanhempia ja muita lapselle tärkeitä aikuisia niin, että nämä voivat tukea lapsen kehitystä.

6. Artikla: Kaikilla lapsilla on oikeus elämään, ja valtion pitää auttaa lapsia saamaan mahdollisimman hyvä elämä.

7. Artikla: Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen.

8. Artikla: Valtiot varmistavat jokaisen lapsen oikeuden henkilöllisyyteen, kansalaisuuteen ja nimeen.

9. Artikla: Jokaisen lapsen pitää saada elää yhdessä vanhempiensa ja perheensä kanssa, jos hänellä on hyvä olla heidän kanssaan.

10. Artikla: Jos lapsi on joutunut lähtemään kotimaastaan, hänen pitää voida palata sinne ja päästä yhteyteen oman perheensä kanssa.

11. Artikla: Valtioiden pitää estää lasten sieppaaminen.

12. Artikla: Lapsilla on oikeus omiin mielipiteisiin.

13. Artikla: Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan se ei loukkaa muita.

14. Artikla: Lapsen oikeutta ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen pitää kunnioittaa hänen ikätasonsa huomioon ottaen.

15. Artikla: Lapset saavat perustaa järjestöjä ja toimia niissä.

16. Artikla: Lapsilla on oikeus yksityisyyteen.

17. Artikla: Lapsilla on oikeus tietää esim. television, radion ja lehtien välityksellä, mitä maailmassa tapahtuu.

18. Artikla: Valtion täytyy tukea vanhempia lapsien kasvattamisessa.

19. Artikla: Lapsia pitää suojella väkivallalta ja hyväksikäytöltä.

20. Artikla: Valtion pitää auttaa perheettömiä lapsia.

21. Artikla: Lapsia voidaan adoptoida, mutta vain jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto.

22. Artikla: Pakolaislapsista pitää huolehtia.

23. Artikla: Vammaisten lasten pitää saada parasta mahdollista apua.

24. Artikla: Lapsilla on oikeus elää terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.

25. Artikla: Laitoksissa hoitoa saavilla lapsilla on oltava hyvät oltavat.

26. Artikla: Lapsilla on oikeus nauttia sosiaaliturvasta.

27. Artikla: Lapsilla on oikeus kunnolliseen elintasoon.

28. Artikla: Lapsilla on oikeus käydä koulua.

29. Artikla: Opetuksen pitää kehittää lasten taitoja ja suvaitsevaisuutta.

30. Artikla: Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvilla lapsilla on oikeus noudattaa oman ryhmänsä elämäntapaa ja puhua sen kieltä.

31. Artikla: Lapsella on mahdollisuus leikkiin ja vapaa-ajasta nauttimiseen.

32. Artikla: Lapsilla ei saa teettää liian raskasta eikä pitkäaikaista työtä.

33. Artikla: Lapsia pitää suojella huumeilta ja laittomalta huumekaupalta.

34. Artikla: Lapsia pitää suojella seksuaaliselta hyväksikäytöltä.

35. Artikla: Valtioiden pitää estää lapsilla käytävä kauppa.

36. Artikla: Lapsia pitää suojella kaikelta hyväksikäytöltä.

37. Artikla: Lapsia ei saa kiduttaa eikä rangaista julmasti. Jos lapsi joutuu vankilaan, häntä pitää kohdella inhimillisesti ja hänen ikänsä pitää huomioida.

38. Artikla: Alle 15-vuotiaiden lasten ei pidä osallistua sodankäyntiin.

39. Artikla: Väärinkäytösten uhriksi joutuneita lapsia pitää auttaa.

40. Artikla: Lakia rikkoneita lapsia pitää suojella ja heidän oikeuksiaan pitää kunnioittaa.

41. Artikla: Jos valtioilla itsellään on parempia lakeja kuin tässä sopimuksessa luetellut, on niitä noudatettava.

42. Artikla: Valtioiden pitää huolehtia, että kaikki kansalaiset tietävät lapsen oikeudet.

43. Artikla: Tätä sopimusta valvoo kansainvälinen ryhmä.

44.-45. Artikla: Valtiot raportoivat säännöllisesti miten sopimusta noudatetaan.

46.-54. Artikla: Nämä artiklat ovat päätöksiä sopimuksen voimassaolosta.

Lähde: Suomen Unicef